serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.644 Péptidos .
D12.644.541 Fragmentos de Péptidos .
D12.644.541.500 Fragmentos de Inmunoglobulinas .
D12.644.541.500.697 Fragmentos Fc de Inmunoglobulinas .
D12.644.541.500.697.249 Inmunoadhesinas CD4 .
D12.776 Proteínas .
D12.776.124 Proteínas Sanguíneas .
D12.776.124.486 Inmunoproteínas .
D12.776.124.486.485 Inmunoglobulinas .
D12.776.124.486.485.114 Anticuerpos .
D12.776.124.486.485.114.619 Isotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.486.485.114.619.026 Inmunoglobulina A .
D12.776.124.486.485.114.619.251 Inmunoglobulina D .
D12.776.124.486.485.114.619.312 Inmunoglobulina E .
D12.776.124.486.485.114.619.393 Inmunoglobulina G .
D12.776.124.486.485.114.619.574 Inmunoglobulina M .
D12.776.124.486.485.538 Regiones Constantes de Inmunoglobulina .
D12.776.124.486.485.538.500 Fragmentos Fc de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.486.485.538.500.249 Inmunoadhesinas CD4 .
D12.776.124.486.485.680 Fragmentos de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.486.485.680.697 Fragmentos Fc de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.486.485.680.697.249 Inmunoadhesinas CD4 .
D12.776.124.790 Seroglobulinas .
D12.776.124.790.651 Inmunoglobulinas .
D12.776.124.790.651.114 Anticuerpos .
D12.776.124.790.651.114.619 Isotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.790.651.114.619.026 Inmunoglobulina A .
D12.776.124.790.651.114.619.251 Inmunoglobulina D .
D12.776.124.790.651.114.619.312 Inmunoglobulina E .
D12.776.124.790.651.114.619.393 Inmunoglobulina G .
D12.776.124.790.651.114.619.574 Inmunoglobulina M .
D12.776.124.790.651.538 Regiones Constantes de Inmunoglobulina .
D12.776.124.790.651.538.500 Fragmentos Fc de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.790.651.538.500.249 Inmunoadhesinas CD4 .
D12.776.124.790.651.680 Fragmentos de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.790.651.680.660 Fragmentos Fc de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.790.651.680.660.249 Inmunoadhesinas CD4 .
D12.776.377 Globulinas .
D12.776.377.715 Seroglobulinas .
D12.776.377.715.548 Inmunoglobulinas .
D12.776.377.715.548.114 Anticuerpos .
D12.776.377.715.548.114.619 Isotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776.377.715.548.114.619.026 Inmunoglobulina A .
D12.776.377.715.548.114.619.251 Inmunoglobulina D .
D12.776.377.715.548.114.619.312 Inmunoglobulina E .
D12.776.377.715.548.114.619.393 Inmunoglobulina G .
D12.776.377.715.548.114.619.574 Inmunoglobulina M .
D12.776.377.715.548.538 Regiones Constantes de Inmunoglobulina .
D12.776.377.715.548.538.500 Fragmentos Fc de Inmunoglobulinas .
D12.776.377.715.548.538.500.249 Inmunoadhesinas CD4 .
D12.776.377.715.548.680 Fragmentos de Inmunoglobulinas .
D12.776.377.715.548.680.660 Fragmentos Fc de Inmunoglobulinas .
D12.776.377.715.548.680.660.249 Inmunoadhesinas CD4 .
D12.776.395 Glicoproteínas .
D12.776.395.550 Glicoproteínas de Membrana .
D12.776.395.550.200 Moléculas de Adhesión Celular .
D12.776.395.550.200.230 Inmunoadhesinas CD4 .
D12.776.543 Proteínas de la Membrana .
D12.776.543.550 Glicoproteínas de Membrana .
D12.776.543.550.200 Moléculas de Adhesión Celular .
D12.776.543.550.200.230 Inmunoadhesinas CD4 .
D12.776.543.750 Receptores de Superficie Celular .
D12.776.543.750.705 Receptores Inmunológicos .
D12.776.543.750.705.871 Receptores Fc .
D12.776.543.750.705.871.300 Receptores de IgG .
D12.776.828 Proteínas Recombinantes .
D12.776.828.300 Proteínas Recombinantes de Fusión .
D12.776.828.300.200 Inmunoadhesinas CD4 .
D13 Ácidos Nucleicos, Nucleótidos y Nucleósidos .
D13.444 Ácidos Nucleicos .
D13.444.308 ADN 12232 .
D23 Factores Biológicos .
D23.050 Antígenos .
D23.050.301 Antígenos de Superficie .
D23.050.301.350 Moléculas de Adhesión Celular .
D23.050.301.350.230 Inmunoadhesinas CD4 .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Inmunoglobulina G .
gammaglobulina 7S .
IgG 12285 .
1.00
1167119611
 
Inmunoglobulina A .
Inmunoglobulinas A .
IgA 12281 .
0.56
37531452
 
Inmunoglobulina M .
Inmunoglobulinas M .
gammaglobulina 19S .
IgM 12286 .
0.56
66148726
 
Inmunoglobulina E .
IgE 12284 .
0.56
45538122
 
Inmunoglobulina D .
IgD1 12283 .
IgD2 12283 .
Inmunoglobulina D1 .
Inmunoglobulina D2 .
Inmunoglobulinas D .
IgD 12283 .
0.55
102786
 
Inmunoadhesinas CD4 .
CD4-IgG .
0.45
 
Receptores de IgG .
Receptores Fc gamma .
Antígenos CD16 .
Antígenos CD32 .
Antígenos CD64 .
0.40
199008
 
ADN 12232 .
DNA 12232 .
Ácido Desoxirribonucleico .
ADN de Doble Cadena .
ADN de Cadena Doble .
ADN Bicatenario .
ADN de Doble Filamento .
ADN de Filamento Doble .
ADN de Doble Hélice .
ADN de Hélice Doble .
Doble Hélice de ADN .
DNA de Doble Cadena .
DNA de Cadena Doble .
DNA Bicatenario .
DNA de Doble Filamento .
DNA de Filamento Doble .
DNA de Doble Hélice .
DNA de Hélice Doble .
Doble Hélice de DNA .
0.40
893262552