serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Organic Chemicals .
D02.065 Amides .
D02.065.589 Lactams .
D02.065.589.099 beta-Lactams .
D02.065.589.099.750 Penicillins .
D02.065.589.099.750.750 Penicillin G .
D02.065.589.099.750.750.050 Ampicillin .
D02.065.589.099.750.750.050.700 Pivampicillin .
D02.065.589.099.750.781 Penicillin V .
D02.886 Sulfur Compounds .
D02.886.108 beta-Lactams .
D02.886.108.750 Penicillins .
D02.886.108.750.750 Penicillin G .
D02.886.108.750.750.050 Ampicillin .
D02.886.108.750.750.050.700 Pivampicillin .
D02.886.108.750.781 Penicillin V .
D03 Heterocyclic Compounds .
D03.633 Heterocyclic Compounds, Fused-Ring .
D03.633.100 Heterocyclic Compounds, 2-Ring .
D03.633.100.300 beta-Lactams .
D03.633.100.300.750 Penicillins .
D03.633.100.300.750.750 Penicillin G .
D03.633.100.300.750.750.050 Ampicillin .
D03.633.100.300.750.750.050.700 Pivampicillin .
D03.633.100.300.750.781 Penicillin V .
D08 Enzymes and Coenzymes .
D08.811 Enzymes .
D08.811.277 Hydrolases .
D08.811.277.087 Amidohydrolases .
D08.811.277.087.180 beta-Lactamases .
D08.811.277.087.180.697 Penicillinase .
HP4 Materia Medica .
HP4.018 Homeopathic Remedy .
HP4.018.592 Homeopathic Remedy P .
HP4.018.592.281 Penicillinum .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Penicillin V .
Apocillin .
Beromycin .
Beromycin, Penicillin .
Berromycin, Penicillin .
Betapen .
Fenoxymethylpenicillin .
Pen VK .
Penicillin V Potassium .
Penicillin V Sodium .
Penicillin VK .
Phenoxymethylpenicillin .
V-Cillin K .
Vegacillin .
Penicillin Beromycin .
Penicillin Berromycin .
Phenoxymethyl Penicillin .
Potassium, Penicillin V .
Sodium, Penicillin V .
V Cillin K .
V Sodium, Penicillin .
VCillin K .
Penicillin, Phenoxymethyl .
1.00
221636
 
Penicillins .
Penicillin .
Penicillin Antibiotics .
Antibiotics, Penicillin .
0.69
62923665
 
Penicillinase .
AER-I beta-Lactamase .
Benzylpenicillinase .
Carbenicillinase .
Exopenicillinase .
beta Lactamase III .
beta Lactamase RP4 .
gamma-Penicillinase .
AER I beta Lactamase .
Lactamase RP4, beta .
beta Lactamase I .
beta-Lactamase, AER-I .
gamma Penicillinase .
beta-Lactamase I .
0.63
402189
 
Penicillinum .
0.62
10
 
Pivampicillin .
Berocillin .
Pivamiser .
Pivampicillin Hydrochloride .
Pivampicillin Monohydrochloride .
Pondocillin .
Ester, Ampicillin Pivaloyl .
Hydrochloride, Pivampicillin .
Monohydrochloride, Pivampicillin .
Ampicillin Pivaloyl Ester .
0.61
1218