serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D01 Inorganic Chemicals .
D01.268 Elements .
D01.268.549 Metals, Alkali .
D01.268.549.750 Sodium .
D01.268.557 Metals, Light .
D01.268.557.650 Sodium .
D01.552 Metals .
D01.552.528 Metals, Alkali .
D01.552.528.850 Sodium .
D01.552.547 Metals, Light .
D01.552.547.725 Sodium .
D02 Organic Chemicals .
D02.065 Amides .
D02.065.589 Lactams .
D02.065.589.099 beta-Lactams .
D02.065.589.099.750 Penicillins .
D02.065.589.099.750.750 Penicillin G .
D02.065.589.099.750.750.050 Ampicillin .
D02.065.589.099.750.750.050.075 Azlocillin .
D02.065.589.099.750.750.050.500 Mezlocillin .
D02.886 Sulfur Compounds .
D02.886.108 beta-Lactams .
D02.886.108.750 Penicillins .
D02.886.108.750.750 Penicillin G .
D02.886.108.750.750.050 Ampicillin .
D02.886.108.750.750.050.075 Azlocillin .
D02.886.108.750.750.050.500 Mezlocillin .
D03 Heterocyclic Compounds .
D03.633 Heterocyclic Compounds, Fused-Ring .
D03.633.100 Heterocyclic Compounds, 2-Ring .
D03.633.100.300 beta-Lactams .
D03.633.100.300.750 Penicillins .
D03.633.100.300.750.750 Penicillin G .
D03.633.100.300.750.750.050 Ampicillin .
D03.633.100.300.750.750.050.075 Azlocillin .
D03.633.100.300.750.750.050.500 Mezlocillin .
SP4 Environmental Health .
SP4.011 Science .
SP4.011.097 Chemistry .
SP4.011.097.063 Elements .
SP4.011.097.063.984 Sodium .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Mezlocillin .
Bay-f 1353 .
Baypen .
Melocin .
Meslocillin .
Mezlin .
Mezlocillin Sodium .
Mezlocilline .
Bay f 1353 .
Bayf 1353 .
Sodium, Mezlocillin .
1.00
7639
 
Azlocillin .
Azlin .
Azlocillin Sodium .
Bay-e 6905 .
Securopen .
Sodium Azlocillin .
Azlocillin, Sodium .
Bay e 6905 .
Baye 6905 .
Sodium, Azlocillin .
0.60
 
Sodium .
Sodium Ion Level .
Sodium-23 .
Ion Level, Sodium .
Level, Sodium Ion .
Sodium 23 .
0.52
61493292